Internetové rozhraní WEB3600
Uvedené zařízení WEB3600 není určeno k prodeji.

WEB3600 nabízí snadný způsob přenosu dat z meteostanice WS3600 na Internet. Řešení je unikátní svou jednoduchostí, malými rozměry a především nízkou spořebou elekrické energie. Příkon cca < 5W, představuje významnou úsporu oproti připojení meteostanice prostřednictvím trvale zapnutého PC, jehož spotřeba se obvykle pohybuje okolo 50W-200W, dle CPU apod. Roční úspora náhradou za PC s odběrem 100W tak činí 832 kWh, což představuje přibližně 3.100,-Kč a pro globální klima téměř 0,5 tuny nevypuštěných emisí CO2.
Klíčovou součástí je zde miniaturní terminálový server XPort od firmy Lantronix vybavený speciálním firmware. Ostatní obvody dekódují atypický komunikační protokol meteostanice WS3600, provádějí konverzi dat, případně zamýšlenou možnost pravidelného ukládání do místní paměti FLASH o velikosti 1MB odpovídající cca 58.000 záznamů (40 dnů při intervalu 1 minuta).
Převodník se v síti chová jako klient, tj. podobně jako internetový prohlížeč komunikující se vzdáleným serverem s podporou PHP. Modul v pravidelných intervalech otevírá spojení, kde dotazem na PHP skript metodou GET předává aktuální data. PHP skript pak zajistí ukládání přijatých dat do databáze, nebo do souboru, vytváří html soubor, banner atd.
PHP script může mimo jiné vytvářet banner pro použití diskusních fórech atd.